Aktív-Vasalat Kft.

Nyíregyháza, Kállói u. 21

1.sz.Melléklet

1melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:1  ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:2

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

……………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:

……………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:

……………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kelt: …………………………, ……………………… ………

 

---------------------------------------------

                     aláírás

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő